PA020016[2]

Sen saksbehandling er blitt et demokratisk problem

Vest-Finnmark Regionråd har gjort en henvendelse til stortingsrepresentant og Parlamentarisk leder i AP, Helga Pedersen for å få koordinert et møte med den politiske ledelse i både landbruksdepartementet og miljøverndepartementet.

Bakgrunnen er den til stadige sendrektige saksbehandlingen som skjer ved arealmessige inngrep for infrastruktur og industriutvikling. regionrådet uttrykker en klar bekymring for denne utviklingen og er av den klare oppfatning at det etter hvert er blitt et demokratisk problem og utfordring. prosessene og framdriften idisse er nå blitt et nasjonalt problem/utfordring og er ikke bare et Finnmarksproblem. Alt fra store areal for krevende industri- eller næringsetablering til små vegstubber og lignende må gjennom den samme "mølla". De sendrektige prosessene og saksbehandlingstiden fører til at viktige prosjekter som vil bidra til gode og mange arbeidsplasser samt samfunnsutvikling blir skrinlagt.

Les brevet.