Regionting 06

REGIONRÅDET MØTES PÅ SKAIDI

Vest- Finnmark Regionråd møte til nytt møte på Skaidi Hotell den 2. og 3. oktober.
Her skal nedlegging av skattekontor, NUSSIR, Bolystprosjektet og mye mer drøftes. Likeså starter man prosessen med handlingsplanen for Strategisk Plattform 2013.