Protokoll fra regionrådet 16. februar 2015

Møte i regionrådet, 17-18
2015-03-03

Her kan du lese protokollen fra møtet i regionrådet.

Sakspapirer møte i Vest-Finnmark regionråd 16. februar 2015.

WP 3419 dok_200x150
2015-02-16

Årets første møte i Vest-Finnmark regionråd er 16. februar i Hammerfest.

Fiskeriministeren kommer til fiskeri- og havbrukskonferansen

IMG_6994_200x300
2014-09-10

Finnmark fylkeskommune og Vest-Finnmark regionråd inviterer til fiskeri- og havbrukskonferanse i Alta 11. og 12. november 2014.